Blíž výletům

Za nocí se toulám městem sám

jenom stíny krájím

cestu dávno znám

Těžká vůně prvních jarních dnů

tiše stoupá po římsách

blíž výletům

Teď už vím

že spěchat kam není

když půlnoc nezvaná

dveře otvírá

a pomalu vchází po špičkách

Závojem tvář halí

deštěm zmáčená

je tak krásná jak hrdá  nevěsta

Připíjí na návrat

léty zkoušená

klíží víčka mžourá  po stěnách