Lajlalaj

1. Bránou dívka vchází městem bloudí

schody pálí kam až dojít jen se dá

mávnou černým koním stromů stíny

stopy ztrácím síly nemám na návrat

R. V parku tam se tančí k ránu cesta dlouhá

připíjíme lahví vítr sítě houpá

pavouk písně brouká lajlalajlalajlajlaj

V parku tam se tančí k ránu cesta dlouhá

připíjíme lahví vítr sítě houpá

pavouk písně brouká lajlalajlalajlajlaj

2 Svítá, chladným ránem noc se choulí

sladce dřímá temná půlnoc v peřinách

dávnou cestou známou dá se dojít

tam kam chceš

v jedný ve dvou ve třech vteřinách