MODRAVÝ DÝM

1)     NAJEDNOU SVÍTÁ STÍNY NOČNÍ
MĚNÍ SE V ZÁŘI CO OBLÉKÁ
TÍHY MOSTŮ NEZNÁMÝCH
NEZVANÝCH HOSTŮ NÁM PŘIBÝVÁ

REF:     JAKO BY KRÁJEL ZRAKEM CHLADNÝM ÚSMĚVY LOUDÍ
JE TO DÁVNO SNAD PÁR LET LOUDIL JSEM SÁM
V HOUPAVÉM KŘESLE MODRAVÝ DÝM JEN TÁPE BLOUDÍ
VE VZPOMÍNKÁCH TO BYL SVĚT KLANĚL SE NÁM

2)     V KORUNÁCH STROMŮ VíTR ZPÍVÁ
Z DĚDOVÝCH SNŮ JEN PROBOUZÍ
ŠÁLEK S KÁVOU CHVÍLI DŘÍMAL
POHLADÍ VOUS ŠEDIVÝ

REF:     JAKO BY KRÁJEL ZRAKEM CHLADNÝM ÚSMĚVY LOUDÍ
JE TO DÁVNO SNAD PÁR LET LOUDIL JSEM SÁM
V HOUPAVÉM KŘESLE MODRAVÝ DÝM JEN TÁPE BLOUDÍ
VE VZPOMÍNKÁCH TO BYL SVĚT KLANĚL SE NÁM