Obrazy noci

Dál zapadá v dálce se ztrácí

nedůvěřivá v zádech ji mrazí

hrou znavená stébla se chytá

slova zmatená nevyslovená

Stmívá se cítím zášť

zahoří v mracích

zbývá nám kroků  pár

špinavých sazí

Září se toulá  listím se brodí

v kalužích se odráží

podzim se zdobí

Nedá se spát zpátky se vracím

trávou se prochází

vzpomínky jarní