Podzimní

Den se krátí podzim vstoupil do dveří

stromy už se halí  do barev

K zemi hlavu sklání těžko uvěří

že i listům jednou dojde dech

Na kamenných schodech

tichá samba hraje tmou

konec září oči zavírá

Jako malíř bez plátna

se zkouším nadechnout

černá s bílou lampy zhasíná