PONOCNÝ

1)     SPÍŠ A ZRYCHLENÝ DECH V TOBĚ SE CHOULÍ
PŮLNOC SE VZDÁVÁ ZVEDÁ SE MÁVÁ K OSTROVŮM BLÍŽ
DÁL DO CIZÍCH MĚST VZDÁLENÝCH POUTÍ
PONOCNÝ VSTÁVÁ DÁVNO JE DEN UŽ NA OBTÍŽ

REF:

MÁVÁ TRUMPETOU VÝŠ
JAK BABKY SE NA TRZÍCH ZDOBÍ
ZDÁ SE NENÍ PROČ ŽÍT
PRO JEDNO ZASPÁNÍ NOČNÍ

2)     SNÍH MĚNÍ SE DŘÍV PŘEVLÉKÁ KABÁT
NERAD SE LOUČÍ PROTÍRÁ OČI ZAPRÁŠENÝCH CEST
LÍH ZAPÁLÍ SPLÍN KLÍČE DÁ NA DRÁT
VE DVEŘÍCH ZMIZÍ MOHL TO SPLÉST TEĎ NAPOSLED

REF:

MÁVÁ TRUMPETOU VÝŠ
JAK BABKY SE NA TRZÍCH ZDOBÍ
ZDÁ SE NENÍ PROČ ŽÍT
PRO JEDNO ZASPÁNÍ NOČNÍ