U vody

U vody stála na mě se dívala

poslední tramvaj ujet si nechala

Načerno jízda už se jí nezdála

jízdenku starou dvakrát neštípala

Nad hrází občas někoho potkala

mrazilo v zádech když se jen usmála

Ve křoví tma se kolem nás krájela

ta kočka s myší celou hru projela

Slyším jak zvony zní

dřív než se rozední

cesta ji čeká na konci léta

utekla Markéta

Vzpomíná nad láhví

holubům vypráví

kde tekla řeka na konci léta

utekla do světa