Vždyť víš

Láhev poslední otvírám

hosté se loučí

noc začíná

ještě se choulí  na římsách

Dnes nepůjdem spát

jen vyprávěj

příběhy po půlnoci

slýchám nejraděj

tak povídej –  poslouchám

Vždyť víš ty nejlíp sama

jak dlouhá noc může být

když anděl nad tebou stává

zkouší tě pochopit

Tam v ulicích vysokých dveří

kde vznáší se pot i chlad

má drahá už  málokdo věří

že překročí tvůj práh