V řece velkých ryb

Chytám v řece velkých ryb,
sítě vláčím, když probouzí se den…
Tiše vcházím do ulic,
já v mapách ztrácím, kam dávno jít jsem měl…
Kvetly máky na polích,
horký léto, kdy marně hledáš stín,
kam nás kroky dovedou
vzdálených měst, kde stěží najdeš stín…

Svítá, když nad mraky letíme já a ty
neptej se, proč a kam…
V brýlích se odrážíš, kreslím ti ve tváři
v zámeckých zahradách…
Svítá, když nad mraky letíme já a ty
neptej se, proč a kam…
V brýlích se odrážíš, kreslím ti ve tváři
v zámeckých zahradách…

Sbírám květy klidných vod,
modrý leknín, co z obrazů jsem znal…
V rybářských lodích Monet Claude,
žlutá pole pro tebe maloval…
Kvetly máky na polích
a bílá místa na plátně zůstala,
zamáváme do louží
všem velkým rybám co plavou pod náma…

Svítá, když nad mraky letíme já a ty
neptej se proč a kam…
V brýlích se odrážíš, kreslím ti ve tváři
v zámeckých zahradách…
Svítá, když nad mraky letíme já a ty
neptej se proč a kam…
V brýlích se odrážíš, kreslím ti ve tváři
v zámeckých zahradách…

Kvetly máky na polích, horký léto,
kdy marně hledáš stín,
kam nás kroky dovedou
vzdálených měst, kde stěží najdeš stín…