Pavel Moravec

Alternující bubeník začínající jako žáček zobcové flétny :). Jeho hudební rozptyl za bicími je
obdivuhodný. Příjmení a podoba s frontmanem kapely není zcela náhodná :).