Benefiční koncert ve dvoraně Muzea Moravská Třebová, vystoupí skupina Marien a Do větru. Výtěžek bude použit na vybavení do terapeutické učebny snoezelen Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy Moravská Třebová. Začínáme v 19:30 hodin. Předprodej vstupenek v kanceláři školy 150,- Moravská Třebová, svitavákům ráda vstupenkyBenefiční koncert 3 přivezu